COVID_19_edited.jpg

PROTOCOLO COVID-19

En todo momento será obrigado o uso de máscara.

Control obrigado de temperatura no acceso ás instalacións do CSM de Vigo. 

Uso obrigado de xel hidroalcólico no acceso ás instalacións do CSM de Vigo.

Respectar distancias e itinerarios de entrada e saída.

Para garantir a distancia de seguridade, as portas do auditorio estarán abertas 30' antes de cada evento.

Aforo limitado a 1/3.

Descargar protocolo:

Conservatorio Superior de Música de Vigo

Rúa Manuel Olivié, 23. 36203, Vigo.

Tlfno: 986 471 144

www.csmvigo.com

©2020 CSMVigo