COVID_19_edited.jpg

PROTOCOLO COVID-19

Covid_01-máscara.png

En todo momento será obrigado o uso de máscara.

Covid_02_temperatura.png

Control obrigado de temperatura no acceso ás instalacións do CSM de Vigo. 

Covid_03_xel.png

Uso obrigado de xel hidroalcólico no acceso ás instalacións do CSM de Vigo.

Covid_04_entrada-salida.png

Respectar distancias e itinerarios de entrada e saída.

Covid_05_antelación.png

Para garantir a distancia de seguridade, as portas do auditorio estarán abertas 30' antes de cada evento.

Aforo limitado a 1/3.

Descargar protocolo: