top of page

VI Concurso de Solistas do CSMV (2020)

O pasado mes de decembro de 2020 resolvíase o VI Concurso de Solistas do Conservatorio Superior de Música de Vigo (CSMV). Este ano celebrouse de xeito non presencial, e, polo tanto, os concursantes tiveron que preparar e enviar un vídeo coa súa interpretación.

O xurado estivo formado polos profesores do CSMV Patricia Rejas Suárez, que actuou como presidenta, Ricardo Pazo García, Enrique Lorenzo Vila, Antonio Rocha Álvarez e Aida Cruz Estévez, que foi a secretaria.

Tras un minucioso proceso de deliberación, o xurado acordou outorgar os seguintes premios:

1º Premio: Julia Villarroel Peralta (guitarra)
2º Premio: Ana Gorjianc (guitarra).

3º Premio: Raúl Rodríguez González (piano)


1ª Mención de Honra: Lucas López López (canto)

2ª Mención de Honra: Francisco Augusto Machado (percusión)


Comments


Publicar: Blog2 Post
bottom of page