Celosía_Escaleras.jpg

CONCURSO DE SOLISTAS

2020

VI CONCURSO DE SOLISTAS (2020)

O Conservatorio Superior de Música de Vigo (CSMV) convoca o VI Concurso de Solistas, edición correspondente ao curso académico 2019/2020 aínda que adiada a consecuencia da COVID-19.

Este ano, Cada concursante deberá preparar unha gravación de vídeo (formato AVI ou MPEG) cunha duración comprendida entre 10 e 15 minutos que deberá presentar en memoria USB. Poderán interpretarse varias obras ou movementos, debendo indicarse tanto na folla de inscrición como no soporte dixital o/s título/s e autor/es ou autora/as da/s obra/s. O alumnado deberá facer a gravación nunha única toma, incluso no caso de que a interpretación conteña varias obras ou movementos. 

 

Data límite de inscrición: 4 decembro de 2020.

Bases: 

Conservatorio Superior de Música de Vigo

Rúa Manuel Olivié, 23. 36203, Vigo.

Tlfno: 986 471 144

www.csmvigo.com

©2020 CSMVigo