top of page

XORNADAS DE PORTAS ABERTAS 2023

Coñece o Conservatorio Superior de Música de Vigo, as especialidades que oferta, os seus profesores e todas as posibilidades de desenvolvemento persoal que che pode ofrecer, como o seu interesante programa de mobilidades internacionais.

Cubrindo e enviando este formulario poderás contactar cos profesores da especialidade que queiras estudar, e recibir os seus consellos e orientacións de cara á proba de acceso.


1. Período de inscrición: Do 11 ao 28 de abril de 2023.

2. Durante a semana do 2 ao 5 de maio contactarán contigo o/s profesor/es solicitado/s no formulario para concertar unha cita.

3. Datas de realización das XORNADAS DE PORTAS ABERTAS 2023: Do 8 ao 12 de maio de 2023.


תגובות


Publicar: Blog2 Post
bottom of page